WEBalbum moja strefa  wyloguj się  zaloguj się lub załóż własny album

SPOTKANIE OPŁATKOWE 2010 z MIKOŁAJEM (zdjęć: 294, 2010-12-04)

Na spotkaniu dubnickim poświęcono nową siedzibę regionalną KLUBU POLSKIEGO. Zaszczycili go swoim uczestnictwem Radca-Minister G.Nowacki, burmistrz J.Gašparík, wiceburmistrz J.Šlesar, Ks.don J.Motýľ, wiceprezes KP I.Cigáň, PL-zespół ze Zawadzkiego-Kielczy

 • oplatkove-2010 001.jpg
 • oplatkove-2010 002.jpg
 • oplatkove-2010 003.jpg
 • oplatkove-2010 015.jpg
 • oplatkove-2010 004.jpg
 • oplatkove-2010 005.jpg
 • oplatkove-2010 006.jpg
 • oplatkove-2010 007.jpg
 • oplatkove-2010 008.jpg
 • oplatkove-2010 009.jpg
 • oplatkove-2010 010.jpg
 • oplatkove-2010 011.jpg
 • oplatkove-2010 012.jpg
 • oplatkove-2010 013.jpg
 • oplatkove-2010 014.jpg
 • oplatkove-2010 030.jpg
 • oplatkove-2010 016.jpg
 • oplatkove-2010 017.jpg
 • oplatkove-2010 018.jpg
 • oplatkove-2010 019.jpg
 • oplatkove-2010 020.jpg
 • oplatkove-2010 021.jpg
 • oplatkove-2010 022.jpg
 • oplatkove-2010 023.jpg
 • oplatkove-2010 024.jpg
 • oplatkove-2010 025.jpg
 • oplatkove-2010 026.jpg
 • oplatkove-2010 027.jpg
 • oplatkove-2010 028.jpg
 • oplatkove-2010 029.jpg
 • oplatkove-2010 045.jpg
 • oplatkove-2010 031.jpg
 • oplatkove-2010 032.jpg
 • oplatkove-2010 033.jpg
 • oplatkove-2010 034.jpg
 • oplatkove-2010 035.jpg
 • oplatkove-2010 036.jpg
 • oplatkove-2010 037.jpg
 • oplatkove-2010 038.jpg
 • oplatkove-2010 039.jpg
 • oplatkove-2010 040.jpg
 • oplatkove-2010 041.jpg
 • oplatkove-2010 042.jpg
 • oplatkove-2010 043.jpg
 • oplatkove-2010 044.jpg
 • oplatkove-2010 060.jpg
 • oplatkove-2010 046.jpg
 • oplatkove-2010 047.jpg
 • oplatkove-2010 048.jpg
 • oplatkove-2010 049.jpg
 • oplatkove-2010 050.jpg
 • oplatkove-2010 051.jpg
 • oplatkove-2010 052.jpg
 • oplatkove-2010 053.jpg
 • oplatkove-2010 054.jpg
 • oplatkove-2010 055.jpg
 • oplatkove-2010 056.jpg
 • oplatkove-2010 057.jpg
 • oplatkove-2010 058.jpg
 • oplatkove-2010 059.jpg
 • oplatkove-2010 075.jpg
 • oplatkove-2010 061.jpg
 • oplatkove-2010 062.jpg
 • oplatkove-2010 063.jpg
 • oplatkove-2010 064.jpg
 • oplatkove-2010 065.jpg
 • oplatkove-2010 066.jpg
 • oplatkove-2010 067.jpg
 • oplatkove-2010 068.jpg
 • oplatkove-2010 069.jpg
 • oplatkove-2010 070.jpg
 • oplatkove-2010 071.jpg
 • oplatkove-2010 072.jpg
 • oplatkove-2010 073.jpg
 • oplatkove-2010 074.jpg
 • oplatkove-2010 090.jpg
 • oplatkove-2010 076.jpg
 • oplatkove-2010 077.jpg
 • oplatkove-2010 078.jpg
 • oplatkove-2010 079.jpg
 • oplatkove-2010 080.jpg
 • oplatkove-2010 081.jpg
 • oplatkove-2010 082.jpg
 • oplatkove-2010 083.jpg
 • oplatkove-2010 084.jpg
 • oplatkove-2010 085.jpg
 • oplatkove-2010 086.jpg
 • oplatkove-2010 087.jpg
 • oplatkove-2010 088.jpg
 • oplatkove-2010 089.jpg
 • oplatkove-2010 105.jpg
 • oplatkove-2010 091.jpg
 • oplatkove-2010 092.jpg
 • oplatkove-2010 093.jpg
 • oplatkove-2010 094.jpg
 • oplatkove-2010 095.jpg
 • oplatkove-2010 096.jpg
 • oplatkove-2010 097.jpg
 • oplatkove-2010 098.jpg
 • oplatkove-2010 099.jpg
 • oplatkove-2010 100.jpg
 • oplatkove-2010 101.jpg
 • oplatkove-2010 102.jpg
 • oplatkove-2010 103.jpg
 • oplatkove-2010 104.jpg
 • oplatkove-2010 120.jpg
 • oplatkove-2010 106.jpg
 • oplatkove-2010 107.jpg
 • oplatkove-2010 108.jpg
 • oplatkove-2010 109.jpg
 • oplatkove-2010 110.jpg
 • oplatkove-2010 111.jpg
 • oplatkove-2010 112.jpg
 • oplatkove-2010 113.jpg
 • oplatkove-2010 114.jpg
 • oplatkove-2010 115.jpg
 • oplatkove-2010 116.jpg
 • oplatkove-2010 117.jpg
 • oplatkove-2010 118.jpg
 • oplatkove-2010 119.jpg
 • oplatkove-2010 135.jpg
 • oplatkove-2010 121.jpg
 • oplatkove-2010 122.jpg
 • oplatkove-2010 123.jpg
 • oplatkove-2010 124.jpg
 • oplatkove-2010 125.jpg
 • oplatkove-2010 126.jpg
 • oplatkove-2010 127.jpg
 • oplatkove-2010 128.jpg
 • oplatkove-2010 129.jpg
 • oplatkove-2010 130.jpg
 • oplatkove-2010 131.jpg
 • oplatkove-2010 132.jpg
 • oplatkove-2010 133.jpg
 • oplatkove-2010 134.jpg
 • oplatkove-2010 150.jpg
 • oplatkove-2010 136.jpg
 • oplatkove-2010 137.jpg
 • oplatkove-2010 138.jpg
 • oplatkove-2010 139.jpg
 • oplatkove-2010 140.jpg
 • oplatkove-2010 141.jpg
 • oplatkove-2010 142.jpg
 • oplatkove-2010 143.jpg
 • oplatkove-2010 144.jpg
 • oplatkove-2010 145.jpg
 • oplatkove-2010 146.jpg
 • oplatkove-2010 147.jpg
 • oplatkove-2010 148.jpg
 • oplatkove-2010 149.jpg
 • oplatkove-2010 164.jpg
 • oplatkove-2010 151.jpg
 • oplatkove-2010 152.jpg
 • oplatkove-2010 153.jpg
 • oplatkove-2010 154.jpg
 • oplatkove-2010 155.jpg
 • oplatkove-2010 156.jpg
 • oplatkove-2010 157.jpg
 • oplatkove-2010 158.jpg
 • oplatkove-2010 159.jpg
 • oplatkove-2010 160.jpg
 • oplatkove-2010 161.jpg
 • oplatkove-2010 162.jpg
 • oplatkove-2010 163.jpg
 • Opłatkowe 2010 016.jpg
 • Opłatkowe 2010 001.jpg
 • Opłatkowe 2010 002.jpg
 • Opłatkowe 2010 003.jpg
 • Opłatkowe 2010 004.jpg
 • Opłatkowe 2010 005.jpg
 • Opłatkowe 2010 006.jpg
 • Opłatkowe 2010 007.jpg
 • Opłatkowe 2010 008.jpg
 • Opłatkowe 2010 010.jpg
 • Opłatkowe 2010 011.jpg
 • Opłatkowe 2010 012.jpg
 • Opłatkowe 2010 013.jpg
 • Opłatkowe 2010 014.jpg
 • Opłatkowe 2010 015.jpg
 • Opłatkowe 2010 031.jpg
 • Opłatkowe 2010 017.jpg
 • Opłatkowe 2010 018.jpg
 • Opłatkowe 2010 019.jpg
 • Opłatkowe 2010 020.jpg
 • Opłatkowe 2010 021.jpg
 • Opłatkowe 2010 022.jpg
 • Opłatkowe 2010 023.jpg
 • Opłatkowe 2010 024.jpg
 • Opłatkowe 2010 025.jpg
 • Opłatkowe 2010 026.jpg
 • Opłatkowe 2010 027.jpg
 • Opłatkowe 2010 029.jpg
 • Opłatkowe 2010 030.jpg
 • Opłatkowe 2010 048.jpg
 • Opłatkowe 2010 032.jpg
 • Opłatkowe 2010 033.jpg
 • Opłatkowe 2010 035.jpg
 • Opłatkowe 2010 036.jpg
 • Opłatkowe 2010 037.jpg
 • Opłatkowe 2010 038.jpg
 • Opłatkowe 2010 039.jpg
 • Opłatkowe 2010 040.jpg
 • Opłatkowe 2010 041.jpg
 • Opłatkowe 2010 042.jpg
 • Opłatkowe 2010 044.jpg
 • Opłatkowe 2010 045.jpg
 • Opłatkowe 2010 046.jpg
 • Opłatkowe 2010 047.jpg
 • Opłatkowe 2010 062.jpg
 • Opłatkowe 2010 049.jpg
 • Opłatkowe 2010 050.jpg
 • Opłatkowe 2010 051.jpg
 • Opłatkowe 2010 052.jpg
 • Opłatkowe 2010 053.jpg
 • Opłatkowe 2010 054.jpg
 • Opłatkowe 2010 055.jpg
 • Opłatkowe 2010 056.jpg
 • Opłatkowe 2010 057.jpg
 • Opłatkowe 2010 058.jpg
 • Opłatkowe 2010 059.jpg
 • Opłatkowe 2010 060.jpg
 • Opłatkowe 2010 061.jpg
 • Opłatkowe 2010 077.jpg
 • Opłatkowe 2010 063.jpg
 • Opłatkowe 2010 064.jpg
 • Opłatkowe 2010 065.jpg
 • Opłatkowe 2010 066.jpg
 • Opłatkowe 2010 067.jpg
 • Opłatkowe 2010 068.jpg
 • Opłatkowe 2010 069.jpg
 • Opłatkowe 2010 070.jpg
 • Opłatkowe 2010 071.jpg
 • Opłatkowe 2010 072.jpg
 • Opłatkowe 2010 073.jpg
 • Opłatkowe 2010 074.jpg
 • Opłatkowe 2010 075.jpg
 • Opłatkowe 2010 076.jpg
 • Opłatkowe 2010 093.jpg
 • Opłatkowe 2010 078.jpg
 • Opłatkowe 2010 079.jpg
 • Opłatkowe 2010 080.jpg
 • Opłatkowe 2010 081.jpg
 • Opłatkowe 2010 082.jpg
 • Opłatkowe 2010 083.jpg
 • Opłatkowe 2010 084.jpg
 • Opłatkowe 2010 085.jpg
 • Opłatkowe 2010 086.jpg
 • Opłatkowe 2010 087.jpg
 • Opłatkowe 2010 088.jpg
 • Opłatkowe 2010 089.jpg
 • Opłatkowe 2010 091.jpg
 • Opłatkowe 2010 092.jpg
 • Opłatkowe 2010 107.jpg
 • Opłatkowe 2010 094.jpg
 • Opłatkowe 2010 095.jpg
 • Opłatkowe 2010 096.jpg
 • Opłatkowe 2010 097.jpg
 • Opłatkowe 2010 098.jpg
 • Opłatkowe 2010 099.jpg
 • Opłatkowe 2010 100.jpg
 • Opłatkowe 2010 102.jpg
 • Opłatkowe 2010 103.jpg
 • Opłatkowe 2010 104.jpg
 • Opłatkowe 2010 105.jpg
 • Opłatkowe 2010 106.jpg
 • Opłatkowe 2010 125.jpg
 • Opłatkowe 2010 108.jpg
 • Opłatkowe 2010 109.jpg
 • Opłatkowe 2010 110.jpg
 • Opłatkowe 2010 111.jpg
 • Opłatkowe 2010 112.jpg
 • Opłatkowe 2010 113.jpg
 • Opłatkowe 2010 114.jpg
 • Opłatkowe 2010 115.jpg
 • Opłatkowe 2010 117.jpg
 • Opłatkowe 2010 118.jpg
 • Opłatkowe 2010 120.jpg
 • Opłatkowe 2010 123.jpg
 • Opłatkowe 2010 124.jpg
 • Opłatkowe 2010 125.jpg
 • dubnica_14.jpg
 • dubnica_1.jpg
 • dubnica_2.jpg
 • dubnica_3.jpg
 • dubnica_4.jpg
 • dubnica_5.jpg
 • dubnica_6.jpg
 • dubnica_7.jpg
 • dubnica_8.jpg
 • dubnica_9.jpg
 • dubnica_10.jpg
 • dubnica_11.jpg
 • dubnica_12.jpg
 • dubnica_13.jpg

pozostałe albumy

 • ZIELONE ŚWIĄTKI 2013_TURÍCE v poľskom ľudovom zvykosloví_Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplíce
 • ZIELONE ŚWIĄTKI 2013_polski zespół "ŻĘDOWIANIE" z miasta partnerskiego Dubnicy nad Wagiem
 • ZIELONE ŚWIĄTKI 2013_Horné Srnie_uroczysta słowacko-polska msza św.
 • DUBNICKIE DNI 2012 _ POLSKIE AKCENTY na XIX Dubnickim Festiwalu Folklorystycznym _ 31.08.- 02.09.2012
 • DUBNICKIE DNI 2012 _ słowacko-polska festiwalowa msza św. na Kalwarii Dubnickiej
 • DUBNICKIE DNI 2012 - odwiedziny zespołu dziecięcego "SKOWRONKI" z PSP w Czeskim Cieszynie
 • DUBNICKIE DNI Polonijnej Przyjaźni, Współpracy i Folkloru - spotkanie polonijne w OR OPATOVÁ
 • ŚWIĘTOWANIE W MIEŚCIE PARTNERSKIM ZAWADZKIE _ Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "PRVOSIENKA" wraz z delegacjami Dubnicy n.V. _ 22.-24.06.2012

zobacz więcej »zamknij

Logowanie


zamknij